PERFILS ELÈCTRICS

 

 

Cola de milano

Perfils elèctrics cola de milano

Taula de magnituds de perfil elèctric cola de milano

 

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) pes (g/ml)
5 2 - - 15
5,7 2 - - 15,3
6,1 2 - - 17,2
6,8 2 - - 18,6
10 2 - - 31,4
6 3 - - 31,6
7 3 - - 32,4
8 3 - - 34,7
8,3 3 - - 30,9
9 3 - - 37,9
10,5 3 - - 47,8
12 3 - - 52,2
9 4 - - 58,4