PERFILS ESTRUCTURALS

 

 

Doble T

Perfils estructurals doble t

Taula de magnituds de perfil estructural doble t

 

a (mm) b (mm) c (mm)
120 60 8
60 60 8